Bolagsalliansen

Besiktning bostadsrätt innan köp – viktigt

Nyhet

Viktig information till dig som ska köpa en bostadsrätt. Innan en köpare skriver på överlåtelseavtal för bostadsrätt uppmanas personen i kontraktet att undersöka lägenheten. Trots det är det väldigt få av köparna som faktiskt går vidare med en undersökning för att ta reda på om lägenheten har några skador eller brister.

Det finns olika anledningar till att köpare helt struntar i en besiktning. En av anledningarna är att man är uppspelt över att få skriva kontrakt och senare flytta in i den nya bostaden. Ofta går det också väldigt fort från visning, till budgivning och sedan kontraktsskrivning.

Det största misstaget en köpare kan göra är att skriva kontrakt utan att genomgå en undersökning av bostaden. Det är mycket viktigt att besiktiga lägenheten innan köpet görs. Det ligger på köparens ansvar att boka besiktning. Det är alltid köparen som har undersökningsplikt. Om du som köpare inte undersöker lägenheten eller bostadsrätten och i efterhand upptäcker fel kan du inte få ersättning av säljaren.

När du har vunnit budgivningen kan du meddela mäklaren att du vill genomgå en undersökning innan du slutligen skriver på överlåtelsekontraktet. Du kontaktar sedan närmaste besiktningsman som genomgår en oberoende undersökning av lägenheten.

Anlita alltid en besiktningsman innan kontraktsskrivning

Det är enkelt att anlita en besiktningsman och det kommer spara dig många tusentals kronor, kanske hundratusentals kronor om det visar sig att bostaden har skador och fel.

När en undersökning görs av en bostad utförs tester och bedömningar av olika installationer. El, ventilation, rör och avlopp kontrolleras närmare. Samt fuktskador kontrolleras närmare. Tidigare renoveringar kontrolleras. Sammantaget görs en fullständig bedömning av bostadens skick.

Skulle det finnas skador kan du dra dig ur budgivningen eller erbjuda ett lägre pris. Genom ett lägre pris kan du använda resterande budgivande beloppet till att reparera skadorna. Du har alltid möjlighet att helt dra dig ur budgivning och är inte lagligt bunden till att köpa bostaden – detta så länge du inte skriver på överlåtelsekontraktet.

Om det finns skador som syns i den första undersökning kan du går vidare med en fortsatt djupare teknisk undersökning.

Försäkra dig mot otrevliga överraskningar

Det finns saker som inte kan upptäckas med ögat vid en visning. Som säljare är det alltid viktigt att du genomför besiktning av lägenheten.

Lägenhetsbesiktning bostadsrätt.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.