Bolagsalliansen

A-skyddet ett riktigt bra initiativ med topp omdöme

Nyhet

Som nybliven arbetslös är det oftast inte kul att inte längre ha ett arbete att gå till och leva med stressen att pengarna från a-kassan kanske inte räcker till. Med A-skyddet får du just hjälp med det sist nämnda, nämligen ett skydd och kontroll mot att a-kassan betalar ut rätt ersättningar till dig som arbetslös.

A-skyddet.se kontrollerar det ersättningsbeslut som du fått av a-kassan för att se om ersättningen stämmer överens med de lagar och regler som a-kassan behöver efterfölja.

Med A-skyddet får du en tredje part som hjälper till och kontrollerar att din ersättning är korrekt.

Bli medlem redan idag hos A-skyddet

A-skyddet.se – topptjänsten som får topp betyg redan innan lansering

Topp omdömen och recensioner – A-skyddet en mycket uppskattad tjänst

I dagens tider med inflationer och allt dyrare priser i butik så känner allt fler personer att man behöver skydda de inkomster man har och är det endast ersättningar från a-kassan man har som sitt leverne är det allt viktigare att man skyddar denna ersättning så besluten som tas från a-kassan ibland kan vara fel och för att få hjälp med att överklaga ersättningsbeslutet från a-kassan så hjälper A-skyddet till med detta.

Vilka är A-skyddet?

Om A-skyddet? Info från www.a-skyddet.se

A-skyddet är arbetslöshetsskyddet för medlemmar i alla a-kassor. När du är medlem i A-skyddet skyddar du dig mot felaktiga a-kassa beslut. A-skyddet arbetar för medlemmarna i a-kassorna och granskar att a-kassorna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – som behandlar att rätt ersättning utbetalas till medlemmarna. För att kunna skydda din rätt till korrekt ersättning från a-kassan hjälper A-skyddet dig under hela den juridiska processen från ett a-kassabeslut, omprövning till överklagan i ett domstolsärende.

Det ska vara billigt att gå med A-skyddet

Du får mycket hjälp för en låg kostnad

När du går med i A-skyddet betalar du en månadsavgift. Avgiften är väldigt låg och hamnar du sedan i problem med ditt ersättningsbeslut är A-skyddet där och hjälper till. Du får alltså mycket hjälp för en låg kostnad.

Bli medlem redan idag hos A-skyddet

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.