Bolagsalliansen

25 000 SEK är lägsta kravet på aktiekapitalet

Nyhet

För dig som planerar att starta ett aktiebolag så beslutade riksdagen redan 28 november 2019 att lägsta tillåtna kravet på aktiekapital ska vara 25 000 SEK. Det tidigare lägsta var på 50 000 SEK och lägsta kravet innan det då hamnade vi på 100 000 SEK.

Lagen trädde i kraft redan 1 januari 2020 och är alltså aktuell i skrivande stund.

Syftet med sänkningen sägs göras gällande då man vill främja företagandet och att fler ska välja företagsformen aktiebolag.

För dig som tidigare innan år 1 januari 2020 bildade ett aktiebolag med 50 000 SEK så finns det möjlighet att minska aktiekapitalet i ett aktiebolag för att återbetala pengar till aktieägarna. Du kan alltså få 25 000 SEK återbetalat till dig själv om du är en aktieägare.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att få återbetalning. Kontakt och godkännande krävs av Bolagsverket.

Läs mer om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna här

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.