Bolagsalliansen

Vårdnadsvalet får toppbetyg

Nyhet

Vårdnadsvalet tillhandahåller tydliga riktlinjer för olika situationer som rör vårdnad om barn, med syftet att säkerställa deras framtida välbefinnande. Organisationen har skapats för att erbjuda smidigare lösningar för vårdnadshavare, både på kort och lång sikt.

Det finns flera specifika avtal som har utformats för att hjälpa vårdnadshavare att fatta kloka beslut som gynnar deras barn. Dessa avtal syftar till att skapa en klar och strukturerad vägledning i vårdnadsfrågor, vilket säkerställer att barnens bästa intressen alltid står i fokus. 

Genom att använda Vårdnadsvalet kan vårdnadshavare enkelt uttrycka sina önskemål om var deras barn ska bo, även i händelse av deras död. Tjänsten får många pluspoäng av Bolagsalliansen.

Lösningarna som hjälper föräldrar

Dessa tre avtal kommer att hjälpa vårdnadshavare otroligt mycket genom att förenkla processen för att uttrycka deras önskemål och säkerställa att barnens bästa intressen beaktas i alla situationer.

Vårdnadstestamente (VV201)
För att ge ditt barn ett tryggt liv om du avlider eller blir oförmögen att ta hand om det skriver du denna viljeyttring som är föräldrarnas önskemål, annars kan domstol och socialtjänst själva besluta om vårdnadshavare. Beslutet ska tas gemensamt av båda vårdnadshavarna, men kan fattas av en ensam vårdnadshavare.

DU SKAFFAR VÅRDNADSTESTAMENTET HÄR.

Vårdnadsvalet vid vårdnadsavtal (VV202)
Ett skriftligt och undertecknat avtal mellan två föräldrar som reglerar vem som har vårdnaden om ett barn. Föräldrarna ska begära godkännande av avtalet från socialnämnden i barnets folkbokföringskommun.

Vårdnadsvalet vid enskilt yttrande (VV203)
Ett enskilt yttrande som vårdnadshavaren eller annan person kan skriva för att yttra sin åsikt om vem som ska vara vårdnadshavare under en rättsprocess eller socialtjänstutredning.

Umgängesrätt (VV204)
Denna handling reglerar den andra förälderns umgängesrätt och är lagligt viktigt ur flera aspekter.

Om Vårdnadsvalet

För att ta reda på mer om Vårdnadsvalet kan du besöka webbplatsen här. Organisationen säger själva att barn är föräldrarnas mest värdefulla arv och arbetar efter det. 

Vårdnadsvalet är ett viktigt val där vårdnadshavare skriftligen uttrycker sin önskan om vem som ska ta hand om deras barn i händelse av deras död, sjukdom eller annan oförmåga. Det används också för att yttra vilja över vem som ska vara vårdnadshavare vid och efter separation eller skilsmässa. Dessutom fungerar Vårdnadsvalet som ett avtal mellan vårdnadshavare inför socialtjänsten och andra involverade parter för att säkerställa barnets trygghet.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.