Bolagsalliansen

Se upp för bedragarna Opposite AB (Reklambyrå i Norrköping)

Nyhet

Opposite AB – Reklambyrån i Norrköping som anklagas för att manipulera åt bedragare

Opposite AB som är en reklambyrå i Norrköping med blygsamma ersättningar misstänks nu för att hjälpa bedragare i material, text och innehåll för att på så sätt göra det möjligt i att framgångsrikt lura människor på olika sätt, bl.a. online.

Flera personer vittnar om att Opposite AB samarbetar med bedragare som i vissa fall inte kan svenska och då har Opposite AB varit där och hjälpt till med det svenska innehållet för att på så sätt bringat bättre resultat för bedragarna att inte avslöjas som just bedragare.

Opposite Reklambyrå är ett registrerat företag under namnet Opposite AB och organisationsnummer 556987-4935.

Märta Samuelsson – Transportstyrelsens Facebook administratör äger Opposite Reklambyrå

Personer som är involverade i Opposite AB är bl.a. Transportstyrelsens egen facebook administratör som dagligen administrerar myndighetens facebook-konto.

Detta väcker frågor om Märta Samuelsson även utnyttjar myndighetens kommunikationsverktyg för egna intressen.

Märta Samuelsson en risk för Transportstyrelsen

När det avslöjas att företrädare för olika bluffbolag är anställda inom myndigheter, särskilt i roller där de har ansvar för att administrera officiella kommunikationskanaler som myndighetens Facebook-konto så kan det leda till en djupgående sönderfrätning av allmänhetens förtroende Transportstyrelsen.

Att upptäcka att de som är satta att förvalta och skydda offentliga intressen också är företrädare för bluffverksamheter underminerar inte bara myndigheternas integritet utan skapar också en misstro mot de digitala plattformar de använder för att kommunicera med medborgarna. Detta kan resultera i en känsla av osäkerhet och skepticism bland allmänheten, vilket ytterligare försvårar myndigheternas förmåga att effektivt utföra sina uppdrag och tjänster. En sådan situation understryker vikten av strikta interna kontroller, transparenta arbetsprocesser och en kultur av ansvar och etik inom offentliga institutioner för att återuppbygga och upprätthålla förtroendet hos medborgarna.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.