Bolagsalliansen

Resefullmakt för resor utomlands med minderåriga

Nyhet

När minderåriga ska resa utomlands ställs det extra krav som styrker att barnet har fått tillåtelse att resa. Reglerna finns till bland annat för att minimera riskerna med att barn utsätts för brott samt för att barn inte ska föras bort av den andra vårdnadshavarna i ett annat land. Detta innebär att båda vårdnadshavarna ska godkänna resan innan den får genomföras.

När du beställer resefullmakten föräldramedgivande ska du använda handlingen som ett styrkande på att ditt barn får resa utomlands. Resefullmakten ska visas upp i gränskontroller, till flygbolag eller till researrangören. I resefullmakten anges information om resan, minderårig och vårdnadshavare samt eventuellt medföljande resenär.

Innan ett minderårigt barn ska resa är det viktigt att du följer ländernas och flygbolagens krav på resefullmakt. Om handlingen saknas kommer inte resan att få genomföras i enlighet med ländernas och flygbolagens regler. Det är på vårdnadshavarna ansvar att kontrollera inresereglerna och följa dessa.

Skriv ut och ta med tillståndet

Innan avresan ska resefullmakten skrivas ut och signeras av vårdnadshavarna samt vittnen. Tillstånden ska minderårig ha med sig under hela resan. Föräldramedgivandet ska visas upp till den som efterfrågar tillståndet innan resan får genomföras. Exempel på aktörer som kräver föräldramedgivandet är flygbolag och researrangörer samt ländernas myndigheter som gränskontroller.

Beställ resefullmakten innan resan

Du beställer resefullmakt för minderåriga online.

  1. Skapa resefullmakten föräldramedgivande här
  2. Fyll i alla uppgifter
  3. Betala och skicka in
  4. Hämta resefullmakten online

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.