Bolagsalliansen

OVK – obligatorisk ventilationskontroll – så ska du göra

Nyhet

Det du bör tänka på inför en OVK-besiktning är att den ska göras regelbundet. Enligt lagar och regler ska det utföras vart tredje eller sjätte år beroende på vilken byggnad det är och vad den används till. Här finns viktig information samlad till dig som ska beställa en obligatorisk ventilationskontroll.

Vid varje obligatorisk ventilationskontroll ”OVK” ska besiktning göras för att kontrollera så att det inte finns några föroreningar som ska skada dig eller byggnaden, detta enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 §. Vidare kontrolleras att ventilationssystemet fungerar och klarar kraven enligt föreskrifterna.

Vid varje OVK ska funktionskontrollanten genomföra ett protokoll som visar resultaten. I protokollet anges vilka fel och brister som finns. Kontrollanten ska vara certifierad och signera protokollet och kopior ska ges in till fastighetens ägare samt till byggnadsnämnden för den kommun det avser.

Väldigt viktigt att OVK utförs

Om du struntar i OVK vart tredje eller sjätte år kan myndigheter med hjälp av Kronofogden få tillträdde till fastigheten för närmare kontroll. Skulle det finnas kraftiga brister och åtgärder utförs på plats kommer du att få stå för samtliga kostnader. För din säkerhet och andras är det därför viktigt att du ordnar med OVK enligt samtliga föreskrifter.

OVK åtgärder

I samband med kontrollen kan det visa sig att åtgärder måste utföras för att byggnaden inte ska ta skada och därmed skada andra människor. När åtgärder måste utföras har det oftast visat sig att luften är dålig och kan skada människor.

Kontrollera med kontrollanten om vad som bör åtgärdas. Du får ett protokoll som anger bristerna och därefter kan du åtgärda alla fel.

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.