Bolagsalliansen

Låna pengar från mitt aktiebolag? Vad gäller?

Nyhet

Funderar du på att låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag)? Får man göra det eller får man inte göra det? Vi hjälper till och reder ut snabbt vad som gäller när du vill låna pengar från ditt eget företag (aktiebolag).

Bolagsalliansen hjälper företagare på många sätt och vi får ofta frågan om det är möjligt att låna pengar från sitt eget aktiebolag. Svaret är både ja och nej. Låt oss förtydliga. Att låna pengar från sitt eget aktiebolag kommer med viss reglering och här nedan beskriver vi lite kort vad som gäller för dig som har planer på att låna pengar från ditt företag.

Är du det själv som vill låna pengar från ditt aktiebolag och du är en styrelsemedlem?

Då är svaret NEJ, du får inte låna ut pengar till dig själv.

Är det någon närstående som vill låna pengar från ditt företag?

Svaret är även där NEJ, du får inte låna ut pengar till en närstående från ditt aktiebolag.

Den så kallade förbjudna kretsen är lika med de förbjudna lånen, men vilka ingår då i den förbjudna kretsen?

Bolagsalliansen får ofta frågor kring lån från sitt eget aktiebolag och förstår samtidigt att man inte alltid kan ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Många företagare känner inte till det förbjudna lånet i aktiebolag. D.v.s att du inte får låna ut pengar vare sig till dig själv (styrelsen), VD, delägare, aktieägare eller närstående till dessa personer. Dessa personer ingår i den så kallade förbjudna kretsen. Förbjudna lån till den förbjudna kretsen kan få konsekvenser.

Dessa regler som återfinns i det förbjudna lånet finns till för att skydda aktiebolagets kapital på så sätt att man inte vill att någon privat konsumerar de pengar som ännu inte är skattade. Omvänt så är det dock alltid okej att låna pengar till sitt eget företag men du får ej låna pengar från ditt eget aktiebolag, tyvärr!

Men nu har jag ju redan lånat pengar från mitt aktiebolag, vad händer nu?

Att ständigt ha koll på alla lagar och regler som finns är i princip omöjligt. Inte ens vi på Bolagsalliansen har den stenkollen, det går liksom inte att ha koll på allt. Vi har koll på det mesta tycker vi men även vi på Bolagsalliansen måste få uppgifter bekräftade ibland.

Har du gjort ett uttag från ditt företag till ditt eget bankkonto utan att se det som ett lön kan dessa pengarna komma att räknas som en lön eller exempelvis aktieutdelning. Det sist nämnda kan dock komma att vara otillåtet om det saknas utdelningsbara medel i aktiebolaget. Utdelningsbara medel är de pengar som är intjänade och beskattade vinstmedel, där det så kallade fria egna kapitalet dessutom har fastställts av ägarna på en bolagsstämma. Om du (eller någon i den förbjudna kretsen) har tagit ett förbjudet lån beskattas du som inkomst av tjänst (lön) och du riskerar dessutom att behöva betala skattetillägg för ej deklarerad lön. Om det har förekommit förbjudet lån i din verksamhet finns krav på revisorn att anmärka om detta i revisionsberättelsen, vilket är negativt för din verksamhet eftersom revisionsberättelsen blir så kallat oren. I värsta fall riskerar du att straffas med böter eller fängelse enligt aktiebolagslagen, även om den påföljden är ganska ovanlig.

Finns det några undantag? Vilka typer av lån är det då som gäller?

Lånen som undantas från reglerna som ovan beskrivits är till exempel kommersiella lån eller lån till ett annat koncernföretag. Ett kommersiellt lån innebär att lånet är 100% affärsmässigt och ska gå till affärsmässiga ändamål och inte någonting annat. Man får alltså låna ut företagets pengar om det främjar ditt företags verksamhet. Men det går inte att låna pengar till sig för en helg i Åre, den lyxen får man tyvärr inte tråkigt nog.

Ett företag kan få dispens från Skatteverket om det finns synnerliga skäl.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.