Bolagsalliansen

Föräldramedgivande – en trygghet för barnfamiljer

Nyhet

När en person ska resa själv med ett minderårigt barn kräver länder att ett föräldramedgivande ska uppvisas. Föräldramedgivandet ska även tas med om en annan släkting eller person reser med barnet samt om ett minderårigt barn reser ensam.

Enligt svensk rätt ska föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Det innebär att en av föräldrarna inte får flytta eller resa från Sverige utan den andra förälderns medgivande. Om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare har denne rätt att ta med sig och flytta utomlands eller låta barnet resa med någon annan utan den andre förälderns medgivande, men det kan finnas undantag – exempelvis vid umgängesrätt. För barnets skull är det alltid bäst att vara överens med den andra föräldern.

Föräldramedgivandet ur flera perspektiv

Barns resor utomlands betraktas i vissa fall vara extra sårbara och behöver därför dokumenteras med en skriftlig överenskommelse. Det gäller ofta när föräldrar normalt sätt har svårt att komma överens, när de bor på två skilda platser i världen, eller när föräldrar har olika medborgarskap och behöver förhålla sig till fler än ett lands krav och regler i den överenskommelse som ska ske mellan vårdnadshavarna.

Man får inte glömma bort att det finns familjer i Sverige vars barn också vill resa utomlands men att det krävs några extra åtgärder just för dem för att resan ska bli så säker som möjlig. För många vårdnadshavare är det därför extra viktigt att fatta beslut och bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter skriftligen med ett föräldramedgivande. Det förenklar och förtydligar överenskommelsen. Det ger trygghet för den av föräldrarna som oroar sig för att den andre föräldern kan komma att hävda att resan skedde utan samtycke.

Enligt vissa länders lagar har modern ingen rätt alls att besluta i frågor som rör barnet utan tillstånd från fadern. Detta kan tillämpas på dem svenska medborgare som innehar dubbelt medborgarskap när de befinner sig i destinationslandet. Det är därför av yttersta vikt att vårdnadshavare i denna kategori alltid dokumenterar överenskommelsen innan utlandsresan så att inga problem uppstår på destinationen.

Utrikesgruppen

Bolagsalliansen har sammanställt Utrikesgruppens produktutbud som du kan läsa här.

Detta var en kort publikation om du vill läs hela publikationen kan du göra det här: Föräldramedgivande – en trygghet för barnfamiljer eller besök Utrikesgruppen för mer information här.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.