Bolagsalliansen

Föräldramedgivande när minderåriga ska resa

Nyhet

När ett minderårigt barn ska resa utomlands kräver länder att barnet har fått tillåtelse av vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Tillåtelsen ger vårdnadshavarna i ett föräldramedgivande. Krav på föräldramedgivande finns till bland annat för att skydda barnen och säkerställa att barnet inte far illa ut samt för att minska fallen med barn som hålls kvar i ett annat land.

Gränskontroller runt om i världen observerar barns resor extra mycket och kontrollerar underlag som styrker att barn inte lämnar landet mot sin eller båda föräldrarnas vilja. Kontrollerna kan ske vid gränsen och vid ombordstigning på flygplanet. När myndigheter i andra länder säkerställer att barn reser tryggt så handlar det inte om att stoppa barns resor utan samtliga åtgärder sker bland annat för att bekämpa handel med barn och minska fallen med vårdnadshavare som för bort sina barn.

På grund av den ökade rörligheten över landsgränserna har komplicerade internationella vårdnadstvister ökat. I vissa fall händer det att ett barn förs bort och hålls kvar i ett annat land eftersom att föräldrarna inte kan komma överens. När det har gått så långt kan det ibland vara svårt för svenska myndigheter att hjälpa till men de gör så gott de kan. Det är därför extra viktigt att du som vårdnadshavare alltid kommer överens med den andre föräldern och har föräldramedgivandet i ordning innan ditt barn reser utomlands.

Ett föräldramedgivande bevisar att du har gett din tillåtelse till att barnet får resa ensam utomlands, med en av föräldrarna eller med en annan person än vårdnadshavarna – exempelvis en släkting. Vårdnadshavarna kommer överens och anger i föräldramedgivandet hur länge barnet får tillåtelse att resa utomlands.

Kontrollera kraven på föräldramedgivande

Kontrollera alltid de aktuella kraven med myndigheter i det land du ska resa till, exempelvis ambassaden eller med Utrikesgruppen som hjälper till med föräldramedgivandet som vårdnadshavaren kan beställa när minderårigt barn ska resa utomlands.

De flesta länder har som standard ett krav på att föräldramedgivande ska uppvisas. Ett sådant föräldramedgivande visar att minderårigt barn har fått tillåtelse att resa utomlands under en specifik reseperiod som ska anges.

Skydda barnen – kom alltid överens

Det är alltid viktigt att skydda barn så att inget dåligt händer dem. Barn ska få resa utomlands men det är viktigt att de kommer tillbaka hem igen. För barnens bästa ska de fortsätta gå i skolan, träffa sina skolkamrater och vänner samt leva sitt liv som innan utlandsresan. Det är mycket skadligt för barn och familjer om barnen förs bort och hålls kvar i ett annat land. Även om du som förälder tycker att det är ditt gamla hemland och barnet har det bra där kan barnet känna annorlunda. Du som förälder har därför ett viktigt ansvar som ska se till att ditt barn alltid skyddas. Kom därför alltid överens med barnets pappa eller mamma innan barnet reser utomlands.

Har du frågor eller funderingar över barns säkra utlandsresor kan du alltid kontakta Utrikesgruppen som hjälper dig att resa säkert med minderåriga.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.