Bolagsalliansen

Flyttanmälan barn under 18 år

Nyhet

Minderåriga barn under 18 år måste vara folkbokförda enligt samma regler som gäller för vuxna. Det innebär att barnet ska vara folkbokfört på den adress där barnet tillbringar sin nattvila flest nätter. För att du som vårdnadshavare ska kunna folkbokföra ditt barn där du bor måste båda vårdnadshavarna vara överens. Samtycke ska inhämtas från den andra vårdnadshavaren när föräldrar har gemensam vårdnad och barnet ska flytta till en av vårdnadshavarna.

Den som kan lämna samtycke till ett barns flytt är vårdnadshavarna. Samtycket avtalas för att kunna visa vad vårdnadshavarna har kommit överens om. Ett samtycke från den andra vårdnadshavaren krävs särskilt när en av vårdnadshavarna ska flytta med barnet till en annan kommun, stad eller annat land. En vårdnadshavare får inte flytta med barnet utan godkännande från den andre föräldern.

När du har kommit överens med den andra föräldern ska du första avtala överenskommelsen i ett samtycke, sedan kan du påbörja flyttanmälan. I flyttanmälan ska du ange den nya adressen för ditt barn. Gäller det en utlandsflytt ska du ange adressen i destinationslandet.

Viktigt att avtala flytten med den andra vårdnadshavaren

Enligt lagar ska båda vårdnadshavarna gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innebär att en av vårdnadshavarna inte får flytta med barnet utan samtycke. Om föräldern flyttar med barnet utan samtycke kan denne göra sig skyldig till brott. Straff kan utdömas om en av vårdnadshavarna ignorerar att skaffa godkännandet.

Så gör du när barn ska flytta

När ditt barn ska flytta med en av vårdnadshavarna ska du följa nedan beskrivning.

 1. Skaffa ett samtycke här
 2. Fyll i samtycket
 3. Skriv ut och skriv under samtycket (spara en varsin kopia)
 4. Påbörja sedan flyttanmälan för barn här

När är ett samtycke viktigt

Ett samtycke för flytt med barn inom Sverige är viktigt ur bevishänseende och kan presenteras för exempelvis:

 • socialtjänsten
 • myndigheter
 • domstol
 • förskola
 • skola
 • utlandsskola
 • kommunen

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.