Bolagsalliansen

Barnrättsgruppen stärker svenska familjer

Nyhet

Gå med i Barnrättsgruppen redan idag för att barnen ska få det skydd som behövs i Sverige

Barnrättsgruppen stödjer föräldrarnas och barnens rättigheter att själva fatta beslut om och att hindra felaktiga tvångsåtgärder från myndigheter som vill ingripa mot barn. Många barn och föräldrar i Sverige står idag helt utan råd, vägledning och hjälp när tvångsåtgärder sker mot barnen. Barnfamiljer lämnas ofta ensamma till myndigheterna, många gånger med en otillräcklig jurist som fattar beslut i livsavgörande frågor som kan få negativa konsekvenser för hela livet.

Gå med Barnrättsgruppen idag – de tillämpar 60 dagars karens så gå därför med omgående

Många föräldrar och barn, oavsett deras bakgrund kan han svårt att föra sin talan på bästa möjliga sätt när det är stora och genomträngande myndigheter som önskar vidta åtgärder. Föräldrar kan känna sig försvarslösa, hopplösa och smärta när myndigheter blandar sig i familjeangelägenheter som leder till felaktiga tvångsåtgärder.

Gå längre tid du varit medlem ju mer avancerad hjälp får du

Det finns ett stort antal myndigheter i Sverige och det är nästintill omöjligt att försvara sig helt ensam och det är bland annat därför som Barnrättsgruppen står på din sida.

Barnrättsgruppens vision är tydlig: att skapa en trygg och rättvis miljö där familjer kan trivas och där barnens bästa alltid är i fokus. Barnrättsgruppen är medvetna om att familjerättsliga frågor kan vara komplicerade och känsliga, och Barnrättsgruppen är här för att vägleda deras klienter genom processen.

Gå med i Barnrättsgruppen genom att klicka här.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.