Bolagsalliansen

Avtal om ensam vårdnad blankett

Nyhet

Beställ avtal genom att klicka på denna länk

Avtal om ensam vårdnad för dig som önskar ha vårdnaden över de gemensamma barnen du har med din partner. Avtalet fungerar också som ett vårdnad och umgänges avtal för de som skriftligen vill ha ett avtal där vårdnaden delas mellan föräldrarna.

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva ett avtal online. Avtalet är då giltigt och gäller omgående efter att samtliga parter har undertecknat avtalet om vårdnaden av de gemensamma barnen.

Att vara överens för barnens bästa är att föredra; skriv ett avtal för barnens skull.

Skulle ni trots allt inte vara överens om vårdnaden för de gemensamma barnen?

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

I första hand skriver vårdnadshavarna ett avtal online och i andra hand kontaktar ni kommunen (inte domstol)

Från och med 1 mars 2022 måste du som barnets förälder i regel först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Det innebär att innan du går till domstol med en vårdnadstvist ska ni föräldrar försöka lösa konflikten med hjälp av kommunen. Ofta är det en avdelning som kallas familjerätten som genomför ett informationssamtal med er. Det är ett bra sätt att försöka hitta vägar för att komma överens om det som gäller era barn. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få ett samtal om du begär det. Efter samtalet utfärdas ett så kallat samtalsintyg som används om föräldrarna ändå inte kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

Beställ avtal genom att klicka på denna länk

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.