Bolagsalliansen

Använd Bostadskort när du ska hyra ut lägenhet

Nyhet

Ska du hyra ut din lägenhet eller ett rum till någon? Då är det viktigt att skriva ett hyreskontrakt. Med ett bostadskort gör du det enkelt online. Här får du en guide hur du går tillväga för att skriva ett korrekt juridiskt hyresavtal.

På www.bostadskort.se finns möjlighet att skaffa ett bostadskort, vilket är ett hyresavtal som passar för alla former av bostäder och vid inneboende. Det är alltid rekommenderat att använda ett skriftligt hyresavtal när du hyr ut en bostad eller ett rum.

Genom användning av bostadskortet blir uthyrningen extra trygg. Ett hyresavtal definierar de villkor och skyldigheter som både hyresgästen och uthyraren är bundna till. Det skapar en trygg ram för uthyrningen och kan vara till nytta vid eventuella tvister eller oklarheter. Vidare kan hyresavtalet förhindra konflikter genom att klart och tydligt fastställa rättigheter och skyldigheter från början.

Bostadskortet fungerar för samtliga typer av bostäder och hus

Du kan skapa ett bostadskort oavsett typ av bostad eller hus du planerar att hyra ut, inklusive inneboende. Nedan återfinns en tabell med en lista över de olika typer av boenden för vilka du kan skaffa ett bostadskort.

  • hyresrätt
  • bostadsrätt
  • villa
  • inneboende
  • fritidshus
  • äganderätt
  • kooperativ hyresrätt
  • kedjehus och parhus
  • radhus
  • kolonistugor och mindre hus

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.