Bolagsalliansen

Alla länders krav på föräldramedgivande

Nyhet

Barn som reser med någon annan än med föräldrarna, är ensamresande barn eller reser med en förälder måste uppvisa ett föräldramedgivande. Det finns ingen självklar rätt att resa till alla destinationer i världen utan det är på vårdnadshavarnas ansvar att kontrollera inresereglerna för varje land. Om dokumentation saknas kan länder och flyga neka resa med barn.

Ett föräldramedgivande är ett tillstånd som gäller för minderåriga som ska resa till andra länder. Regler gäller för alla under 18 år. Information om reglerna finns på webbplatsen hos officiella Utrikesgruppen, där du även kan ansöka om föräldramedgivande.

Ett juridiskt korrekt föräldramedgivande ska innehålla uppgifter om minderåriga som ska resa tillsammans med uppgifter om vårdnadshavare, eventuellt medföljande resenär och avreseort samt destination. Vårdnadshavare måste skriva under resefullmakten för att den ska vara giltigt. Om barnet bara har en vårdnadshavare räcker det med dennes underskrift.

Kontroller för att förebygga bortförande av barn

Det landet en minderårig ska resa till använder sina egna lagar och regler för att förebygga handel med barn och bortförande av barn. Det kan innebära strikta säkerhetskontroller vid gränsen genom regelbunden översyn när barn reser. Flygbolag kontrollerar barnets resa vid ombordstigning för att säkerställa att medgivande finns och att barnet verkligen får resa.

Myndigheter i landet har möjlighet att utöka sina kontroller vid misstänksamhet när ett barn reser utan tillstånd från föräldrar. Om föräldramedgivande saknas kan problem uppstå

Hur får jag föräldramedgivande blankett gratis?

För att kunna resa med barn ska minderåriga som reser uppfylla krav på föräldramedgivande som är en form av intyg. Handlingar ansöker man om på Utrikesgruppens webbplats. Vårdnadshavare ska innan avresan se till att ha alla dokument i ordning. Se till att beställa ett föräldramedgivande i så god tid som möjligt.

Föräldramedgivande blankett gratis kan inte hämtas. När du ansöker om föräldramedgivande är det förenligt med en avgift för att säkerställa att resan sker enligt lagar och regler.

Du behöver en resefullmakt för barn som ska resa utomlands

Föräldramedgivandet ska innehålla uppgifter om minderårig som ska resa. Samtliga uppgifter ska styrkas av vårdnadshavare. Ytterligare uppgifter om vårdnadshavare, eventuellt medföljande resenär ska anges tillsammans med båda föräldrarnas underskrifter. Om barnet bara har en vårdnadshavare räcker det med dennes underskrift.

Ambassader i Sverige svarar på frågor om krav på föräldramedgivande för barn

Ambassader i Sverige uppger att deras länder arbetar med kraftiga aktioner för att säkerställa säkra resor för barn. Bland annat sker det genom kontroller som ska förebygga bortförande av barn. Ett led i arbetet är att säkerställa att barn som ska resa utomlands har fått ett tillstånd av vårdnadshavare.

Ambassaderna meddelar att deras länder ställer krav på föräldramedgivande för barn. Kravet finns inte till för att försvåra för barns resor utomlands. Reglerna gäller för att minimera riskerna med att barn utsätts för brott på utländsk mark.

Beställningslänkar för föräldramedgivande

Du beställer resefullmakten föräldramedgivande online hos officiella Utrikesgruppen. Ansök genom länken nedan. Du ska fylla i samtliga uppgifter som finns i formuläret. När du har fyllt i alla uppgifter utfärdas föräldramedgivandet.

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.