Bolagsalliansen

Åka utomlands själv under 18 = Föräldramedgivande

Nyhet

Vuxna som reser bl.a utomlands med minderåriga barn d.v.s barn under 18 år behöver tillstånd / intyg av vårdnadshavarna. Se till att han ett intyg; ett så kallat föräldramedgivande.

Hur får man då ett tillstånd från vårdnadshavarna som styrker att man får resa på det sätt man önskar med barnet. Jo det är ganska enkelt; Utrikesgruppen har tagit fram ett formulär som du snabbt och enkelt kan fylla i för att beställa ett föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande är ett bevis / intyg på att barnet i fråga får resa på det sätt som anges. Var noga med att fylla i exakta resedatum samt vem man reser med. Vårdnadshavarna behöver sedan underteckna dokumenten tillsammans med bevittning av två personer.

Svenska Utrikesgruppen AB arbetar med bl.a utlandsfrågor och har även tagit fram en tabell med svar från ambassader om vilka regler som gäller för barnet som ska resa utomlands och vilka godkännanden samt tillstånd som behövs.

Många länder har krav på att minderåriga har målsmans skriftliga godkännande att resan får bara av utomland. Men det kan även bli ett stopp redan på Arlanda. Anledningen till denna kontroll om barnet får resa på det sätt som planeras är för att förhindra eventuell traficking i världen. Myndigheter, inte bara utomlands men även i Sverige gör så gott man kan för att förhindra att barn råkar illa ut och det är därför man vill se ett skriftligt godkännande från vårdnadshavarna/vårdnadshavaren (ibland är det bara en vårdnadshavare).

Kan en förälder resa utomlands med ett barn utan den andra förälderns tillåtelse?

Svaret är att det alltid är bäst att vara överens, att resa med minderåriga barn och inte vara överens innan avfärd om hur barnet ska få resa skapar inte bara problem det kan förstöra framtida relationer. Så kom hellre överens, gör en plan, beskriv hur barnen ska få resa och beställ sedan att föräldramedgivande från Utrikesgruppen för att vara säkra på att allt går rätt till. Intyget om att få resa utan bägge föräldrarna har utvecklats av Svenska Utrikesgruppen AB för att föräldrar ska känna sig säkra på att allt går rätt till med barnen när man ska resa utomlands utan bägge föräldrarna.

Skriftligt medgivande från icke medföljande vårdnadshavare 

Det skriftliga medgivandet återfinns på Utrikesgruppens webbplats och beställs snabbt och enkelt. Inom bara 1 dag så har du ditt föräldramedgivande som sedan undertecknas av bägge vårdnadshavarna.

Gemensam vårdnad resa inom Sverige

I Sverige brukar de flesta vårdnadshavarna känna sig rätt säkra på varandra och undertecknar därför sällan ett föräldramedgivande för resa inom Sverige. Vi rekommenderar att man även fyller i intyget hos Utrikesgruppen och har med sig detta vid resa även inom Sverige. 

Delad vårdnad regler semester?

Det finns inga regler i lag som gör gällande vad som gäller. Ni behöver som ovan nämnt vara överens. Se till att vara överens och beställ ett föräldramedgivande för resa utomlands så slipper man alla besvär som kan tänkas komma upp. Intyget finns till just för krångliga situationer som en resa med barnen ibland kan vara.

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.