Bolagsalliansen

Adressändring inom Sverige – vad du bör tänka på

Nyhet

Att flytta innebär att du alltid enligt lag behöver göra en adressändring

En adressändring finns det krav på att du måste göra när du flyttar till en ny adress. Om du inte ändrar din adress kan du tyvärr komma att göra dig skyldig till folkbokföringsbrott.

Det finns flera anledningar till varför det enligt lag finns ett krav på att du ska ändra din nya adress till den du faktiskt bor på. Den allra största anledningen är för att samhället planerar stort för bostäder, äldreomsorg, skolor med mera utifrån de uppgifter som finns i folkbokföringen.

Gör en adressändring hos Folkbokföringsgruppen

Hur snabbt registreras min adressändring

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in.

Hur får jag reda på vilket lägenhetsnummer jag har?

Du hittar ditt lägenhetsnummer i ditt bostadskontrakt. Fastighetsägaren ska anslå lägenhetsnumren väl synligt i fastigheten, till exempel på din dörr, på porttavlan eller på din postlåda i entrén. Din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan informera dig om vilket lägenhetsnummer du har.

När ändras adressen?

Om din flyttanmälan är ofullständig kommer ändringen inte ske automatiskt. Din flyttanmälan kommer då behandlas av en handläggare manuellt. När din flyttanmälan registreras beror på hur lång handläggningstid det är vid tillfället.

Varför ska du flyttanmäla?

När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd.

Gör en adressändring hos Folkbokföringsgruppen

Författare: Martin Olsson

Vi finns till för Sveriges alla företagare och backar upp våra anslutna företag till 100%

Anslut ditt företag och alliera dig med oss!

Vi erbjuder massor av tjänster till våra anslutna företag. Se vad vi erbjuder och hur vi kan backa upp dig och ditt företag.